Inhalt

.

Horse Events

20.06.-
20.06.2019
tnr 19088
Baden
CDN-C
 
Thursday, 20.06.2019
 
08:00
Bew 3/1

D1
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L1 (R1/RD1)
 
 
 
 
next
Bew 3/2

D1
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L1 (R2/RD2 und höher)
 
 
 
 
next
Bew 3/3

D1
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L1
 
 
Araber-Trophy 
 
12:00
Bew 7/1

D1
Dressurpferdeprüfung Kl. A Aufgabe DPA3 (4 J)
 
 
 
 
next
Bew 7/2

D1
Dressurpferdeprüfung Kl. A Aufgabe DPA3 (5-6 J)
 
 
 
 
12:45
Bew 9/0

D1
Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM7
PFERDEPASSKONTROLLE 
 
 
 
15:40
Bew 8/1

D1
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L7 (R1/RD1)
 
 
 
 
next
Bew 8/2

D1
Dressurprüfung Kl. L Aufgabe L7 (R2/RD2 und höher)
 
 
 
 
17:20
Bew 4/0

D1
Dressurprüfung Kl. LM Aufgabe LM6
 
 
 
 
09:00
Bew 1/0

D2
Dressurreiterprüfung lzf Aufgabe LF2
 
 
 
 
10:45
Bew 6/1

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A3 (R1/RD1)
 
 
 
 
next
Bew 6/2

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A3 (R2/RD2 und höher)
 
 
 
 
12:20
Bew 2/1

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A1 (R1/RD1)
 
 
 
 
next
Bew 2/2

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A1 (R2/RD2 und höher)
 
 
 
 
next
Bew 2/3

D2
Dressurprüfung Kl. A Aufgabe A1
 
 
Araber-Trophy 
 
17:05
Bew 5/0

D2
Dressurreiterprüfung lzf Aufgabe LF1